క్విజ్: వైజయంతీ మూవీస్ అధినేత సి. అశ్వినీదత్ నిర్మించిన సినిమాలు మీకెంతవరకు గుర్తున్నాయి?


క్విజ్: వైజయంతీ మూవీస్ అధినేత సి. అశ్వినీదత్ నిర్మించిన సినిమాలు మీకెంతవరకు గుర్తున్నాయి?

వైజయంతి కంబైన్స్, వైజయంతి మూవీస్ పతాకాలపై చలసాని అశ్వినీదత్ నిర్మించిన పలు సినిమాలు కమర్షియల్‌గా గొప్ప విజయాన్ని సాధించి, ఆయనను తెలుగు చిత్రసీమలోని అగ్ర నిర్మాతల్లో ఒకరిగా నిలబెట్టాయి. నిర్మాణ విలువలకు ఆయన సినిమాలు అద్దం పడతాయనే పేరు సంపాదించుకున్నారు. అగ్ర నటులతో, అగ్ర దర్శకులతోటే ఎక్కువగా ఆయన సినిమాలు నిర్మించారు. వాటిలో మనకెంతవరకు గుర్తున్నాయో తెలుసుకోవాడానికి ఈ చిన్న క్విజ్.

క్విజ్: వైజయంతీ మూవీస్ అధినేత సి. అశ్వినీదత్ నిర్మించిన సినిమాలు మీకెంతవరకు గుర్తున్నాయి?
Sridevi and Nagarjuna in Aakhari Poratam

వైజయంతి కంబైన్స్, వైజయంతి మూవీస్ పతాకాలపై చలసాని అశ్వినీదత్ నిర్మించిన పలు సినిమాలు కమర్షియల్‌గా గొప్ప విజయాన్ని సాధించి, ఆయనను తెలుగు చిత్రసీమలోని అగ్ర నిర్మాతల్లో ఒకరిగా నిలబెట్టాయి. నిర్మాణ విలువలకు ఆయన సినిమాలు అద్దం పడతాయనే పేరు సంపాదించుకున్నారు. అగ్ర నటులతో, అగ్ర దర్శకులతోటే ఎక్కువగా ఆయన సినిమాలు నిర్మించారు. వాటిలో మనకెంతవరకు గుర్తున్నాయో తెలుసుకోవాడానికి ఈ చిన్న క్విజ్.

క్విజ్: వైజయంతీ మూవీస్ అధినేత సి. అశ్వినీదత్ నిర్మించిన సినిమాలు మీకెంతవరకు గుర్తున్నాయి?

క్విజ్: వైజయంతీ మూవీస్ అధినేత సి. అశ్వినీదత్ నిర్మించిన సినిమాలు మీకెంతవరకు గుర్తున్నాయి? | actioncutok.com

You may also like: