క్విజ్: ‘భైరవ ద్వీపం’ మీకెంతవరకు గుర్తుంది?


క్విజ్: 'భైరవ ద్వీపం' మీకెంతవరకు గుర్తుంది?

క్విజ్: ‘భైరవ ద్వీపం’ మీకెంతవరకు గుర్తుంది?

నందమూరి బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు రూపొందించిన ‘భైరవ ద్వీపం’ చిత్రం విడుదలై ఏప్రిల్ 14తో పాతికేళ్లు పూర్తయ్యాయి. బాలకృష్ణ నటనా సామర్థ్యానికి గీటురాయిగా నిలిచిన చిత్రాల్లో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన ఈ చిత్రాన్ని చందమామ విజయా కంబైన్స్ సంస్థ నిర్మించింది. ఆ సినిమా మనకెంత వరకు గుర్తుందో తెలుసుకోవడానికే ఈ క్విజ్.

నందమూరి బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు రూపొందించిన ‘భైరవ ద్వీపం’ చిత్రం విడుదలై ఏప్రిల్ 14తో పాతికేళ్లు పూర్తయ్యాయి. బాలకృష్ణ నటనా సామర్థ్యానికి గీటురాయిగా నిలిచిన చిత్రాల్లో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన ఈ చిత్రాన్ని చందమామ విజయా కంబైన్స్ సంస్థ నిర్మించింది. ఆ సినిమా మనకెంత వరకు గుర్తుందో తెలుసుకోవడానికే ఈ క్విజ్.

క్విజ్: 'భైరవ ద్వీపం' మీకెంతవరకు గుర్తుంది?

క్విజ్: ‘భైరవ ద్వీపం’ మీకెంతవరకు గుర్తుంది? | actioncutok.com

You may also like: