నటిగా విజయనిర్మల చిత్రాలు (ఎంపిక చేసినవి)


నటిగా విజయనిర్మల చిత్రాలు (ఎంపిక చేసినవి)

నటిగా విజయనిర్మల చిత్రాలు (ఎంపిక చేసినవి)

పాండురంగ మహత్యం (1957)

భూకైలాస్ (1958)

రంగుల రాట్నం (1967)

సాక్షి (1967)

ఉపాయంలో అపాయం (1967)

పిన్ని (1967)

పూలరంగడు (1967)

మంచి కుటుంబం (1968)

నడమంత్రపు సిరి (1968)

బంగారు పిచిక (1968)

బంగారు గాజులు (1968)

టక్కరిదొంగ చక్కనిచుక్క (1969)

లవ్ ఇన్ ఆంధ్రా (1969)

బొమ్మలు చెప్పిన కథ (1969)

ఆత్మీయులు (1969)

ముహూర్త బలం (1969)

బుద్ధిమంతుడు (1969)

ప్రేమ కానుక (1969)

బందిపోటు భీమన్న (1969)

విచిత్ర కుటుంబం (1969)

మంచి మిత్రులు (1969)

అన్నదమ్ములు (1969)

మళ్లీ పెళ్లి (1970)

మా నాన్న నిర్దోషి (1970)

పెళ్లి సంబంధం (1970)

అల్లుడే మేనల్లుడు (1970)

అమ్మ కోసం (1970)

అక్కా చెల్లెలు (1970)

నిండు దంపతులు (1971)

మాస్టర్ కిలాడి (1971)

బంగారు కుటుంబం (1971)

అనూరాధ (1971)

రామాలయం (1971)

అడవి వీరులు (1971)

విచిత్ర దాంపత్యం (1971)

మోసగాళ్లకు మోసగాడు (1971)

శభాష్ పాపన్న (1972)

భలే మోసగాడు (1972)

బుల్లెమ్మ బుల్లోడు (1972)

పండంటి కాపురం (1972)

మీనా (1973)

తాత మనవడు (1973)

మంచివాళ్లకు మంచివాడు (1973)

దేవుడు చేసిన మనుషులు (1973)

దేవదాసు (1974)

జీవితాశయం (1974)

ధనవంతులు గుణవంతులు (1974)

గాలిపటాలు (1974)

అల్లూరి సీతారామాజు (1974)

పిచ్చోడి పెళ్లి (1975)

సంతానం సౌభాగ్యం (1975)

రామరాజ్యంలో రక్తపాశం (1976)

పాడి పంటలు (1976)

దేవుడే గెలిచాడు (1976)

కవిత (1976)

కురుక్షేత్రం (1977)

పట్నవాసం (1978)

రౌడీ రంగమ్మ (1978)

హేమా హేమీలు (1979)

మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు (1979)

సంఘం చెక్కిన శిల్పాలు (1980)

అంతం కాదిది ఆరంభం (1981)

కలెక్టర్ విజయ (1988)

పిన్ని (1989)

గండిపేట రహస్యం (1989)

సాహసమే నా ఊపిరి (1989)

ప్రజల మనిషి (1990)

వదిన మాట (1991)

నటిగా విజయనిర్మల చిత్రాలు (ఎంపిక చేసినవి) | actioncutok.com

More for you: