ఆమె (She)

ఆమె (She) – బుద్ధి యజ్ఞమూర్తి లోకం నేనేమిటో చెప్పక ముందేనన్ను నేను తెలుసుకోవాలని ఉందినేనెప్పుడూ అమ్మ కథ అడగలేదుచిత్రం.. అమ్మ కూడా తన కథ చెప్పలేదునా

Read more

విరామం(Viramamam)

విరామం – బుద్ధి యజ్ఞమూర్తి ఒక్కో షిఫ్టులో మాకు రెండు అరగంట బ్రేకులుంటాయిపెడళ్లను తొక్కడం మేం ఆపగానే అంతంత భారీ యంత్రాలుగోలపెట్టడం ఆపి నిశ్శబ్దమవుతాయిమా చేతుల్లోనే అక్కడి

Read more

Handloom (మగ్గం ఆడుతుంటే…)

మగ్గం ఆడుతుంటే… రోజంతా మగ్గం ఆడుతున్న చప్పుడు వింటానుఆ బక్కపలుచని చెక్కల నిర్మాణం ఎంత సుందరం!నిలువుగా రెండు.. అడ్డంగా రెండు..ఉక్కు కండల చేతులూ కాళ్లలా.. చెక్కలు!!ఒక చేత్తో

Read more

లెక్క తప్పింది! (Lekka tappindhi)

లెక్క తప్పింది! వాడు పెగ్గు తర్వాత పెగ్గు తాగుతాడు తాగి ఊయలలూగుతాడు ఊగి నేలపై పొర్లుతాడు వాడికి పగలూ రాత్రీ తేడా లేదు ఆమెకు మనసు మనసులో ఉండదు

Read more