వెల్లడైంది: 25వ జేమ్స్ బాండ్ సినిమా యాక్టర్స్ వీళ్లే!

వెల్లడైంది: 25వ జేమ్స్ బాండ్ సినిమా యాక్టర్స్ వీళ్లే! డేనియెల్ క్రెగ్ చివరిసారిగా జేమ్స్‌బాండ్ 007 కేరెంటర్ చేస్తోన్న ‘షాటర్‌హ్యాండ్’లో నటించే ముఖ్య పాత్రధారుల పేర్లను నిర్మాతలు

Read more

25వ జేమ్స్‌బాండ్ సినిమా పేరేంటి? కథేమిటి? ఎప్పుడొస్తుంది?

డేనియల్ క్రెగ్ చివరిసారిగా 007 కేరెక్టర్ చేస్తున్న 25వ జేమ్స్‌బాండ్ సినిమాకు డైరెక్టర్ మారాడు. సినిమాకు వర్కింగ్ టైటిల్ ప్రకటించారు. జేమ్స్‌బాండ్ 25వ సారి ప్రేక్షకుల ముందుకు

Read more