‘3 ఇడియట్స్’ బదులు ‘బిజినెస్‌మేన్’!

‘3 ఇడియట్స్’ బదులు ‘బిజినెస్‌మేన్’! ఇప్పటివరకూ తన కెరీర్‌లో రీమేక్ చేయలేదు మహేశ్. అప్పటికే ఒకరు చేసిన సినిమాని తాను మళ్లీ చెయ్యాలనుకోనని పలు మార్లు చెప్పాడు

Read more