‘తేనె మనసులు’ గురించి మీకెంతవరకు తెలుసు?

కృష్ణను హీరోగా పరిచయం చేసిన సినిమా ‘తేనె మనసులు’. తొలి తెలుగు రంగుల సాంఘిక చిత్రం. నిజానికి ఆ సినిమాలో కృష్ణ కంటే ఇంకో హీరోగా నటించిన

Read more