అక్కినేని ఫ్యామిలీ కేరాఫ్ లిప్ లాక్స్‌!

అక్కినేని ఫ్యామిలీ కేరాఫ్ లిప్ లాక్స్‌! “ఘ‌డియ ఘ‌డియ‌కో ముద్దు ఘ‌న‌మైన ముద్దు” అని పాడుకునే ప్రేమజంట‌కు.. ముద్దంటే  త‌మ ప్రేమను తెలియజేప్పే ఓ అందమైన సాధనం.

Read more