ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు: ఆళ్లగడ్డలో అఖిలప్రియకు ఎదురుగాలి?

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు: ఆళ్లగడ్డలో అఖిలప్రియకు ఎదురుగాలి? ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షన్ కక్షలకు నిలయంగా, బాంబుల గడ్డగా పేరుపొందిన ఆళ్లగడ్డ కొన్నేళ్లుగా మారుతూ వచ్చింది. కొద్ది రోజుల్లో జరగనున్న ఎన్నికల్లో

Read more