అమల రాసిన ప్రేమలేఖ!

అమల రాసిన ప్రేమలేఖ! నా హీరో, నా భర్తా, నా స్నేహితుడా.. నువ్వు నీ నేలమీద నిల్చున్నావ్. నటుడివి కావడానికి, తారలనందుకోవడానికి ఉత్కృష్టంగా పైకెగిరావ్. నువ్వు తెరపై

Read more

అమల అక్కినేని ‘హై ప్రీస్టెస్’ ప్ర‌సారం ప్రారంభం

అమల అక్కినేని హై ప్రిస్ట్స్ ప్ర‌సారం ప్రారంభం అక్కినేని వారి కోడలు ప్రముఖ నటి అమల అక్కినేని చాలా రోజుల తరువాత మరో సారి ప్రేక్షకుల ముందుకి

Read more