‘ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ రాక్షసి…’ అంటోన్న సిద్ధార్థ్!

‘ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ రాక్షసి…’ అంటోన్న సిద్ధార్థ్! “నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, బొమ్మరిల్లు, ఆట, కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం’’ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరయ్యాడు హీరో సిద్ధార్థ్.

Read more