ఆమె (She)

ఆమె (She) – బుద్ధి యజ్ఞమూర్తి లోకం నేనేమిటో చెప్పక ముందేనన్ను నేను తెలుసుకోవాలని ఉందినేనెప్పుడూ అమ్మ కథ అడగలేదుచిత్రం.. అమ్మ కూడా తన కథ చెప్పలేదునా

Read more

పలాయనం (Palayanam)

పలాయనం – బుద్ధి యజ్ఞమూర్తి రోజులన్నీ ఒక్కలాగే నడుస్తుండటంతో మార్పు కావాలని హృదయం ఆరాటపడుతోంది. జీవితానికి మార్పు చాలా అవసరమనీ, మార్పే లేకపోతే జీవితం నిస్సారమవుతుందనీ అనుభవానికి

Read more

విరామం(Viramamam)

విరామం – బుద్ధి యజ్ఞమూర్తి ఒక్కో షిఫ్టులో మాకు రెండు అరగంట బ్రేకులుంటాయిపెడళ్లను తొక్కడం మేం ఆపగానే అంతంత భారీ యంత్రాలుగోలపెట్టడం ఆపి నిశ్శబ్దమవుతాయిమా చేతుల్లోనే అక్కడి

Read more

లెక్క తప్పింది! (Lekka tappindhi)

లెక్క తప్పింది! వాడు పెగ్గు తర్వాత పెగ్గు తాగుతాడు తాగి ఊయలలూగుతాడు ఊగి నేలపై పొర్లుతాడు వాడికి పగలూ రాత్రీ తేడా లేదు ఆమెకు మనసు మనసులో ఉండదు

Read more