అతను పట్టు వదలడు.. మనకు తిప్పలు తప్పవు!

– వనమాలి అతను పట్టు వదలడు.. మనకు తిప్పలు తప్పవు! పట్టువదలని విక్రమార్కులు కొందరుంటారు. నటన సరిగా రాకపోయినా, నటనలో అపరిపక్వత కనిపిస్తున్నా, ప్రేక్షకులు తిరస్కరిస్తున్నా.. మళ్లీ

Read more