జెస్సీ: నిఖార్సయిన హారర్!

జెస్సీ: నిఖార్సయిన హారర్! కొన్ని సినిమాలు ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా, చడీచప్పుడు లేకుండా ప్రేక్షకుల మధ్యకు వచ్చేస్తుంటాయి. సినిమా బాగుందనే పేరు వచ్చేసరికి థియేటర్ల నుంచి మాయమవుతుంటాయ్.

Read more

5 Hindi Horror Films You Need To See

మనం చూడాల్సిన 5 బాలీవుడ్ హారర్ సినిమాలు బాలీవుడ్ సినిమా అంటే భారీ యాక్షన్ సినిమాలకూ, రొమాంటిక్ మూవీస్‌కీ, కామిక్ సినిమాలకూ ఎంత ప్రసిద్ధి చెందిందో, హారర్

Read more

5 Movies You’re Feared You Love

భయపడుతూనే ఇష్టపడతాం! సినిమాలకు సంబంధించిన గొప్ప విషయం వాటికి ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో విధంగా కనెక్ట్ కావడం. సినిమాల్లో ఎన్నో రకాల జోనర్స్, సబ్-జోనర్స్.. ఆ సబ్-జోనర్స్‌లోనూ

Read more