హాస్య బ్రహ్మ లేని లోటు తెలుస్తోంది! (జంధ్యాల వర్ధంతి)

– వనమాలి హాస్య బ్రహ్మ లేని లోటు తెలుస్తోంది! (జంధ్యాల వర్ధంతి) విఖ్యాత రచయిత, దర్శకుడు జంధ్యాల మరణించి నేటికి 18 సంవత్సరాలు గడిచాయి. బూతుకు దూరంగా

Read more

క్విజ్: జంధ్యాల ‘అహ నా పెళ్లంట’ (1987) సినిమా మీకెంతవరకు గుర్తుంది?

క్విజ్: జంధ్యాల ‘అహ నా పెళ్లంట’ (1987) సినిమా మీకెంతవరకు గుర్తుంది? జంధ్యాల రూపొందించిన ‘అహ నా పెళ్లంట’ చిత్రం తెలుగు హాస్య చిత్రాల్లోనే ఆణిముత్యంగా నిలిచింది.

Read more