మీకు తెలుసా?: ‘బాలనాగమ్మ’గా శ్రీదేవి!

మీకు తెలుసా?: ‘బాలనాగమ్మ’గా శ్రీదేవి! సినిమాగా వచ్చిన నాటకాల్లో ‘బాలనాగమ్మ’ కూడా ఒకటి. ఎన్నో నాటక సమాజాలు, పరిషత్తులు ఈ నాటకాన్ని దేశం నలుమూలలా ప్రదర్శించి పాపులర్

Read more

A Tribute To Kanchamala, The First Lady Superstar in Telugu Cinema

కాంచనమాలకు కవితా నీరాజనం తెలుగు సినిమాల్లోని నటీమణుల్లో తొలి సూపర్ స్టార్ కాంచనమాల. అందం, అభినయ సామర్థ్యంతో ఆ కాలపు ప్రేక్షక లోకాన్ని తన వశం చేసుకున్న

Read more