రష్మికతో కార్తీ 19!

రష్మికతో కార్తీ 19! తెలుగు, కన్నడ ప్రేక్షకుల్ని తన అందచందాలు, అభినయ సామర్థ్యంతో అలరిస్తోన్న రష్మికా మండన్న ఇప్పుడు తమిళ ప్రేక్షకుల్నీ అలరించేందుకు సై అంటోంది. కార్తీ

Read more