ఆయన చెంప చెళ్లుమనిపించాలని గుర్తు పెట్టుకుంటా: చిన్మయి

ఆయన చెంప చెళ్లుమనిపించాలని గుర్తు పెట్టుకుంటా: చిన్మయి ఎన్నికల ప్రచార సందర్భంలో తనను అసభ్యంగా తాకిన ఒక యువకుడి చెంప చెళ్లుమనిపించి ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచారు రాజకీయ

Read more