అందుకే ముద్దు సీన్లు చెయ్యను!

అందుకే ముద్దు సీన్లు చెయ్యను! కెరీర్ మొదలైన దగ్గర్నుంచీ తెరపై ముద్దు సన్నివేశాల్లో నటించకూడదనే తన నిబంధనకు కట్టుబడివున్నాడు సల్మాన్ ఖాన్. 1988లో ‘బీవీ హో తో

Read more