3డిలో తయారైన తొలి పౌరాణికం ‘కురుక్షేత్రం’

3డిలో తయారైన తొలి పౌరాణికం ‘కురుక్షేత్రం’ భారతీయ ఇతిహాసాల్లో ‘మహాభారతం’ సుప్రసిద్ధం. పంచమవేదంగా ఖ్యాతిపొందిన ఆ మహాభారతం మొత్తమ్మీద దాయాదులైన పాండవులు, కౌరవుల మధ్య జరిగిన ‘కురుక్షేత్రం’

Read more