తేజ మళ్లీ మొదటికొచ్చాడా?

తేజ మళ్లీ మొదటికొచ్చాడా? ‘నేనే రాజు నేనే మంత్రి’ హిట్ తర్వాత కొంత విరామం తీసుకొని తేజ రూపొందించిన సినిమా ‘సీత’. నాయిక కేంద్రంగా కథ నడిచే

Read more

వరుసగా రెండో హిట్ కొడతాడా?

వరుసగా రెండో హిట్ కొడతాడా? కెరీర్ మొత్తమ్మీద డైరెక్టర్ తేజ ఒకే సందర్భంలో రెండు వరుస హిట్లు కొట్టాడు. ఆ సినిమాలు ‘నువ్వు నేను’, ‘జయం’. వీటిలో

Read more

తేజ తడాఖా చూడాలి!

తేజ తడాఖా చూడాలి! ‘నేనే రాజు నేనే మంత్రి’ హిట్ తర్వాత కొంత విరామం తీసుకొని తేజ రూపొందిస్తున్న సినిమా ‘సీత’. నాయిక కేంద్రంగా కథ నడిచే

Read more