అడివి శేష్‌తో ‘మేజర్’ని తీస్తున్న మహేశ్!

2008 నవంబర్ ముంబై దాడుల ఘటనలో హీరో మేజర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ పాత్రలో శేష్ నెలాఖరుకు ఒక ముఖ్యమైన వార్త చెబుతానన్న అడివి శేష్, మాట నిలబెట్టుకున్నాడు.

Read more