‘చిత్రలహరి’ హీరోయిన్ చేతిలో ఐదు సినిమాలు!

‘చిత్రలహరి’ హీరోయిన్ చేతిలో ఐదు సినిమాలు! సాయితేజ్ సరసన ‘చిత్రలహరి’లో నటించిన కల్యాణి ప్రియదర్శన్ చేతిలో ఇప్పుడు మూడు భాషల్లో ఐదు సినిమాలున్నాయి. స్వతహాగా మలయాళీ అయినప్పటికీ

Read more