60 వసంతాల ‘జయ విజయ’ (1959)

60 వసంతాల ‘జయ విజయ’ (1959) జానపద బ్రహ్మగా గుర్తింపు పొందిన బి. విఠలాచార్య రూపొందించిన ‘జయ విజయ’ చిత్రం విడుదలై నేటికి సరిగ్గా 60 సంవత్సరాలు.

Read more