ఇంట్లోంచి గెంటేసిందని హీరోయిన్‌పై తల్లి ఫిర్యాదు!

ఇంట్లోంచి గెంటేసిందని హీరోయిన్‌పై తల్లి ఫిర్యాదు! నటి సంగీత గుర్తుంది కదా.. ‘ఖడ్గం’, ‘పెళ్లాం ఊరెళితే’, ‘ఖుషి ఖుషీగా’, ‘సంక్రాంతి’ వంటి సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకున్న

Read more