ఇక్కడ ‘మేజర్’.. అక్కడ ‘షేర్‌షా’!

ఇక్కడ ‘మేజర్’.. అక్కడ ‘షేర్‌షా’! టెర్రరిస్టుల నుంచి పౌరుల ప్రాణాలు కాపాడ్డానికి తన ప్రాణాలు త్యాగం చేసిన వీర సైనికుడు ఒకరైతే, దేశ రక్షణ కోసం తన

Read more