నిర్మాతలి మండలి అధ్యక్షునిగా సి. కల్యాణ్

నిర్మాతలి మండలి అధ్యక్షునిగా సి. కల్యాణ్ తెలుగు చలనచిత్ర నిర్మాతల మండలి (తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్) నూతన అధ్యక్షునిగా సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ సి. కల్యాణ్ ఎన్నికయ్యారు.

Read more