జనసేనానిని అవమానించిన జనం!

జనసేనానిని అవమానించిన జనం! జనాన్ని నమ్ముకొని తన పార్టీకి ‘జనసేన’ అని నామకరణం చేసి, జనమే తన బలంగా ఎన్నికల్లో దిగిన పవర్‌స్టార్ పవన్ కల్యాణ్‌కు ఆ

Read more