అల్లాద్దీన్ విడుదలకు అంతా రెడీ

అల్లాద్దీన్ విడుదలకు అంతా రెడీ అరేబియన్ నైట్స్ కథలలో అల్లాద్దీన్ అద్భుత దీపం కథకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు, అల్లాద్దీన్ కథ ఎన్నిసార్లు తీసినా కొత్తగానే

Read more

Aladdin Full Trailer

Aladdin Full Trailer ప్రఖ్యాత డిస్నీ కార్టూన్ ఆధారంగా రూపొందించిన లైవ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ‘అలాద్దిన్’ సినిమా పూర్తి ట్రైలర్‌ను వాల్ట్ డిస్నీ పిక్చర్స్ విడుదల చేసింది.

Read more