‘కల్కి’ విజృంభణ ఖాయమేనా?

‘కల్కి’ విజృంభణ ఖాయమేనా? డాక్టర్ రాజశేఖర్ పేరు తలచుకోగానే ‘ఆహుతి’, ‘అంకుశం’ చిత్రాలు జ్ఞాపకం వస్తాయి. యాంగ్రీ యంగ్‌మేన్‌గా ఆ సినిమాలతో రాజశేఖర్ తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో

Read more