మంచి కథ ఎలా వస్తుంది?

– సజ్జా వరుణ్ మంచి కథ ఎలా వస్తుంది? ఈ మధ్య వస్తున్న సినిమాలు అనుకున్న కాన్సెప్టుకీ, దానికిస్తున్న ట్రీట్‌మెంట్‌కీ సంబంధం లేకుండా ఉంటున్నాయి. రాసే రచయితతో

Read more