‘వేరీజ్ ది వెంకటలక్ష్మి’ తారాగణం, విడుదల తేది, కథాంశం, మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విశేషాలన్నీ!

చాలా కాలం తర్వాత రాయ్ లక్ష్మి (లక్ష్మీరాయ్) తెలుగులో నాయికగా నటించిన చిత్రం ‘వేరీజ్ ది వెంకటలక్ష్మి’. 2017లో ‘ఖైదీ నం. 150’ సినిమాలో ‘రత్తాలు.. రత్తాలు’

Read more