పద్మశ్రీని అందుకున్న సీతారామశాస్త్రి

పద్మశ్రీని అందుకున్న సీతారామశాస్త్రి రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్ చేతుల మీదుగా ప్రఖ్యాత గేయ రచయిత చెంబోలు సీతారామశాస్త్రి అలియాస్ సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. శనివారం

Read more

7 Film Personalities Get Padma Awards

ఏడుగురు సినీ కళాకారులకు పద్మ పురస్కారాలు సీతారామశాస్త్రికి పద్మశ్రీ 2019 సంవత్సరానికి పద్మ అవార్డులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మొత్తం 112 అవార్డుల్లో సినీ రంగంతో అనుబంధం

Read more